verduurzaming

Verduurzaming

Duurzame renovatie basisschool De Biezen in Hoogland

Het thema van vandaag de dag is verduurzaming. Logisch, want Nederland heeft zich volledig gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen voor 2030, waarbij de CO2-uitstoot 49% lager moet zijn dan het in 1990 was. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met zelfs 95% zijn afgenomen, dit alles om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 . Ook schoolgebouwen spelen een belangrijke rol bij het verder verduurzamen van onze maatschappij. Op initiatief van de Primair Onderwijs (PO)-raad, de Voorgezet Onderwijs (VO)-raad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksoverheid worden scholen aangezet en ondersteund in het verder verduurzamen van hun gebouwen. Basisschool De Biezen in Hoogland is één van de scholen die vooroploopt in deze verduurzaming.

Basisschool De Biezen is één van de in totaal 17 scholen van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA). Het bestuur van de KPOA heeft het in 1975 gebouwde schoolgebouw van De Biezen inmiddels volledig verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt. Met recht kan er gesproken worden over een volledige, duurzame renovatie. In maart 2022 werd de laatste fase afgerond met de ingebruikname van maar liefst 100 zonnepanelen. Deze leveren een opbrengst van ruim 44 megawatt per jaar!

De totale kosten voor de verduurzaming worden geschat op circa €480.000,-. Naast het plaatsen van de zonnepanelen zijn bij De Biezen alle oude gevels gerenoveerd (inclusief HR++ isolatieglas) en is het dak vervangen. Vanzelfsprekend zijn de gevels en het dak voorzien van extra isolatie. In de nieuwe gevels zijn extra bovenlichten geplaatst om ervoor te zorgen dat de ventilatie en daarmee het leefklimaat in de klaslokalen goed geregeld is. Dit leefklimaat was al sterk verbeterd door een CO2-gestuurd ventilatiesysteem in elk lokaal.  

Door de nieuwe gevels, het nieuwe dak, de nieuwe ramen en de extra isolatie, is er veel minder verwarming nodig. In diverse lokalen zijn radiatoren komen te vervallen en daar waar deze nog wel nodig waren, zijn oude radiatoren vervangen voor nieuwe radiatoren met een veel hoger rendement. Tenslotte werd ook de verlichting aangepakt. In de voorjaarsvakantie heeft De Biezen in de hele school energiezuinige Ledverlichting gekregen. Al met al wordt er nu flink op energiegebruik bespaard. Basisschool De Biezen levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming.

Het schoolgebouw is zowel aan de buiten- als binnenzijde inmiddels geschilderd. Tevens zijn de meeste vloeren vervangen en is er nieuw meubilair in alle lokalen en algemene ruimtes gekomen. Ook het podium is gemoderniseerd: het kreeg nieuwe panelen, nieuwe verlichting en een nieuwe geluidsinstallatie.

Daarnaast heeft De Biezen ook een onderwijskundige aanpassing aan het gebouw gemaakt; er zijn extra buitendeuren geplaatst voor de kleuterlokalen, de groepen 3 en de BSO. Hierdoor kunnen kinderen makkelijker naar buiten, een belangrijke voorwaarde voor “het bewegend leren” dat op De Biezen erg belangrijk is. Met de buitendeuren wordt het leren binnen met buiten verbonden. Ook de schoolpleinen leveren een bijdrage aan bewegend leren; op dit moment is De Biezen in gesprek met het team, leerlingen, ouders en schoolpleinaanbieders om samen plannen te maken voor het opknappen van beide schoolpleinen.

Hoewel verduurzaming een belangrijk thema is, gaat het bij De Biezen natuurlijk vooral om het geven van goed onderwijs. De Biezen geeft elk kind wat het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Vanuit een veilige en uitdagende leeromgeving krijgt iedere leerling de kans om zijn talent te ontplooien. Leerlingen op de Biezen ontdekken hun talent en ontwikkelen zich tot zelfverantwoordelijke en weerbare individuen met respect voor de ander. De Biezen heeft dit samengevat in haar slogan: ‘Ontdek jezelf, groeien naar de toekomst’.