Vakanties/studiedagen

Vakanties/studiedagen

De vakanties en officiële vrije dagen voor het schooljaar 2022-2023 zijn:

Herfstvakantie

22 oktober t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart 2023

Goede vrijdag

7 april 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Meivakantie

22 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

8 juli t/m 20 augustus 2023

 

Buiten het reguliere vakantierooster, hebben we een aantal studiedagen vastgesteld. Dit zijn vrije dagen voor de leerlingen. Het team van De Biezen werkt dan aan haar professionalisering.

Dinsdag 27 september 2022

Studiedag team, kinderen zijn vrij

Maandag 31 oktober 2022

Studiedag team, kinderen zijn vrij

Vrijdag 10 februari 2023

Studiedag team, kinderen zijn vrij

Maandag 20 maart 2023

Studiedag team, kinderen zijn vrij

Vrijdagmiddag 21 april 2023

Studiemiddag team, kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij

Vrijdag 30 juni 2023

Studiedag team, kinderen zijn vrij

Onder voorbehoud zijn de leerlingen ook op onderstaande data vrij. Dit is alleen zo wanneer er in het schooljaar geen calamiteiten hebben plaatsgevonden.:

Vrijdagmiddag 23 december 2022

Margemiddag; de leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij (onder voorbehoud)

Donderdagmiddag 6 juli 2023

Margemiddag: de leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij (onder voorbehoud)

Vrijdag 7 juli 2023

Margedag: de leerlingen zijn  vrij (onder voorbehoud)