Da Vinci

Da Vinci

In de groepen 1 t/m 8 werken we met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie: Da Vinci. Da Vinci is een methode waarbij de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) geïntegreerd zijn. Dit betekent dat deze vakken niet meer apart van elkaar worden gegeven, maar samen komen in een thema. Doordat deze vakken per thema aangeboden worden, gaan kinderen verbanden zien tussen de verschillende onderwerpen. Dit sluit aan bij de manier waarop ons brein leert. Door verbanden te leggen tussen de verschillende onderwerpen, gaat het leren steeds makkelijker.

De methode past bij onze visie: ‘Ontdek jezelf, groeien naar de toekomst’. De cognitieve en creatieve ontwikkeling staat in de methode centraal en de kinderen werken aan vaardigheden die in de toekomst nodig zijn (de zogeheten 21st Century Skills). Tijdens de projecten zijn de kinderen mede-eigenaar van hun leerproces.

Per jaar komen per jaar 3 à 4 thema’s aan bod. Per week wordt er één centrale les in de groep aangeboden (de instructieles) en op de andere dagen in de week werken de leerlingen zelfstandig aan de onderwerpen die aangeboden worden. Daarnaast maken de kinderen een themawerkstuk, en ieder thema wordt op een andere manier afgesloten.

U kunt op de website http://www.demethodedavinci.nl/ meer informatie over de methode vinden.

Ook thuis kunt u aansluiten op de thema's. Het gaat er dan niet om, om nieuwe kennis thuis over te brengen, maar om de interactie tussen u en uw kind. Op de website http://www.davincivoorthuis.nl/ kunt u tips vinden voor boeken die gelezen kunnen worden, spellen die gespeeld kunnen worden, films die aansluiten bij het thema en uitjes die u kunt ondernemen.