Het team

Het team

Het team van de Biezen bestaat uit 15 teamleden. Het managementteam (MT) van De Biezen wordt gevormd door Jessica van den Broek (schoolleider) en Karen van Bastelaere (teamleider bovenbouw). Wieneke Otter is de intern begeleider (IB), zij coördineert de leerlingenzorg (zie jaarkrant). Ingeborg Post is de office manager.

De school is onderverdeeld in een onderbouw/middenbouw (groepen 1 t/m 5) en een bovenbouw (groepen 6 t/m 8). Ons team bestaat in schooljaar 2020-2021 uit:

Groep 1/2A Suzanne van Oosten maandag t/m woensdag 
  Marije Molenaar donderdag en vrijdag
Groep 1/2B Marije Molenaar maandag en dinsdag
  Rosan Egtberts woensdag t/m vrijdag
Groep 1C instroom vanaf 1 maart 2021 Saskia Beumer maandag t/m woensdag
  Frouke Brandenburg donderdag en vrijdag
Groep 3 Margareth Eijbergen maandag t/m vrijdag
Groep 4 Ellen Wierda maandag t/m vrijdag
Groep 5 Esmee Verbeem maandag t/m vrijdag
Groep 6 Marleen Keizer maandag t/m woensdag
  Karen van Bastelaere donderdag en vrijdag
Groep 7 Lisette Rigter maandag t/m woensdag
  Froukje de Graaf donderdag en vrijdag
Groep 8 Irene van den Hoogenband maandag t/m vrijdag
Office manager Ingeborg Post  maandag t/m woensdag
Intern Begeleider Wieneke Otter maandag t/m woensdag
Teamleider Karen van Bastelaere maandag t/m vrijdag
Schoolleider Jessica van den Broek maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag