Het team

Het team

Het team van de Biezen bestaat uit 15 teamleden. De schoolleiding van De Biezen wordt gevormd door Jessica van den Broek (schoolleider) en Karen van Bastelaere (teamleider bovenbouw). Wieneke Otter is de intern begeleider (IB), zij coördineert de leerlingenzorg. Ingeborg Post is de office manager.

De school is onderverdeeld in een onderbouw/middenbouw (groepen 1 t/m 5) en een bovenbouw (groepen 6 t/m 8). Ons team bestaat in schooljaar 2021-2022 uit:

Groep 1/2A Suzanne van Oosten maandag
  Rosan Egtberts dinsdag t/m vrijdag
Groep 1/2B Marije Molenaar maandag, donderdag en vrijdag
  Suzanne van Oosten dinsdag en woensdag
Groep 3a Margareth Eijbergen maandag t/m vrijdag
Groep 3b Ellen Wierda maandag t/m vrijdag
Groep 4 Marleen Keizer maandag t/m woensdag
  Ilona van den Tweel donderdag en vrijdag
Groep 5 Esmee Verbeem maandag t/m vrijdag
Groep 6 Sanne van den Brink maandag t/m vrijdag
Groep 7 Karen van Bastelaere maandag t/m woensdag
  Froukje de Graaf donderdag en vrijdag
Groep 8 Duncan Tondeur maandag en dinsdag
  Irene van den Hoogenband woensdag t/m vrijdag
Office manager Ingeborg Post  maandag t/m woensdag
Intern Begeleider Wieneke Otter maandag t/m woensdag
Teamleider Karen van Bastelaere donderdag en vrijdag
Schoolleider Jessica van den Broek maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag