Het team

Het team

Het team van de Biezen bestaat uit 15 teamleden. Het managementteam (MT) van De Biezen wordt gevormd door Jessica van den Broek (schoolleider) en Karen van Bastelaere (teamleider bovenbouw). Wieneke Otter is de intern begeleider, zij coördineert de leerlingenzorg (zie jaarkrant). Ingeborg Post is de office manager.

De school is onderverdeeld in een onderbouw/middenbouw (groepen 1 t/m 5) en een bovenbouw (groepen 6 t/m 8). Ons team bestaat in schooljaar 2019-2020 uit:

Groep 1/2A Suzanne Thomas maandag t/m woensdag 
  Rosan Egtberts donderdag en vrijdag
Groep 1/2B Marije Molenaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  Rosan Egtberts woensdag
Groep 3 Margareth Eijbergen maandag t/m vrijdag
Groep 4 Ellen Wierda maandag t/m vrijdag
Groep 5 Wim van Gelderen maandag 
  Esmee Verbeem dinsdag t/m vrijdag
Groep 6 Marleen Keizer maandag t/m woensdag
  Wim van Gelderen donderdag en vrijdag
Groep 7 Lisette Rigter maandag t/m donderdag
  Froukje Hogeman vrijdag
Groep 8 Irene van den Hoogenband maandag t/m vrijdag
Office manager Ingeborg Post  maandag t/m woensdag
Intern Begeleider Wieneke Otter maandag t/m woensdag
Teamleider Karen van Bastelaere dinsdag t/m vrijdag
Schoolleider Jessica van den Broek maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag