Het team

Het team

Het team van de Biezen bestaat uit 15 teamleden. Het managementteam (MT) van De Biezen wordt gevormd door Jessica van den Broek (schoolleider) en Karen van Bastelaere (teamleider bovenbouw). Wieneke Otter is de intern begeleider (IB), zij coördineert de leerlingenzorg. Ingeborg Post is de office manager.

De school is onderverdeeld in een onderbouw/middenbouw (groepen 1 t/m 5) en een bovenbouw (groepen 6 t/m 8). Ons team bestaat in schooljaar 2021-2022 uit:

Groep 1/2A Suzanne van Oosten maandag
  Rosan Egtberts dinsdag t/m vrijdag
Groep 1/2B Marije Molenaar maandag, donderdag en vrijdag
  Suzanne van Oosten dinsdag en woensdag
Groep 3a Margareth Eijbergen maandag t/m vrijdag
Groep 3b Ellen Wierda maandag t/m vrijdag
Groep 4 Ilona van den Tweel maandag, donderdag en vrijdag
  Marleen Keizer dinsdag en woensdag
Groep 5 Esmee Verbeem maandag t/m vrijdag
Groep 6 Marleen Keizer maandag
  Sanne van den Brink dinsdag t/m vrijdag
Groep 7 Lisette Rigter maandag t/m woensdag
  Froukje de Graaf donderdag en vrijdag
Groep 8 Irene van den Hoogenband maandag, donderdag en vrijdag
  Karen van Bastelaere dinsdag en woensdag
Office manager Ingeborg Post  maandag t/m woensdag
Intern Begeleider Wieneke Otter maandag t/m woensdag
Teamleider Karen van Bastelaere maandag, donderdag en vrijdag
Schoolleider Jessica van den Broek maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag