BSO Biezen Kidz

BSO Biezen Kidz                                        

BSO Biezen Kidz zal zich vanaf februari 2024 vestigen in het blauwe gebouw op het grote plein. Met deze extra locatie op De Biezen breidt Kidz United het aantal BSO plekken uit. Naast naschoolse opvang biedt Kidz United op een aantal dagen ook voorschoolse opvang aan.

Kidz United staat bekend om zijn werkwijze en activiteiten. Kinderparticipatie is de rode draad in hun werkwijze, de kinderen hebben op hun eigen niveau inspraak op alle zaken die hun aangaan, zoals groepsregels, inrichting en het activiteiten aanbod. De kinderen kiezen zelf hun activiteiten uit verschillende activiteiten gebieden, zoals koken en bakken, creatief, sport en spel, media, techniek en wetenschap. Kidz United werkt gedurende de dag met steeds dezelfde 'vaste' momenten, rituelen en activiteiten. Dit biedt de kinderen houvast.

Kidz United werkt hand in hand met Skillz United. Skillz United biedt een breed palet aan activiteiten binnen scholen gericht op pedagogisch klimaat, beweging en onderwijsondersteuning. Op dit moment is Skillz United al aanwezig binnen De Biezen door de invulling van het bewegingsonderwijs, een actieve pauze en begeleiding in groepsvorming.

Voor meer informatie en het aanmelden voor de BSO kunt u contact opnemen met Kidz United via                      www.kidz-united.nl en via telefoonnummer 085-4833206.

Op vrijdag 8 maart  tussen 9.00 en 12.00 uur staan onze deuren open tijdens de open dag van De Biezen. U kunt een kijkje komen nemen en kennismaken met ons. Wilt u liever een ander moment?  neem dan gerust contact op voor het maken van een afspraak.