Oudervereniging

Oudervereniging

De Biezen heeft een actieve oudervereniging (OV). De vereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. Op dit moment bestaat de OV uit 11 personen die verschillende activiteiten op school mede-coördineren, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, schoolreis en diverse musicals. Daarnaast zorgt de OV voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage, die voor het schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op €20 per leerling. De OV organiseert 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Tijdens de ALV krijgen ouders inzicht in de gang van zaken in de OV.

Tenslotte komt de OV 6 keer per jaar bij elkaar om afgeronde activiteiten te evalueren en aankomende activiteiten voor te bereiden.

Mail: ordebiezen@live.nl