Oudervereniging

Activiteitencommissie

De Biezen heeft een actieve Activiteitencommissie (AC). Deze bestaat uit een groep enthousiaste ouders met als doel het team te ondersteunen in de voorbereiding en uitvoering van feestelijk activiteiten gedurende het schooljaar.

De Activiteitencommissie komt 6 keer per jaar bij elkaar om afgeronde activiteiten te evalueren en aankomende activiteiten voor te bereiden.

De AC is bereikbaar via de mail op: ordebiezen@live.nl

Vrijwillige ouderbijdrage
Waarom is deze bijdrage belangrijk?
Onderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald uit belastinggelden. Daarbij is het aantal leerlingen dat een school heeft, bepalend voor de hoogte van het bedrag dat een school ontvangt. Het ministerie vergoedt helaas geen activiteiten rondom feesten zoals Sinterklaas, Kerst- en Paasvieringen, Canaval, Koningsspelen en ook niet de overige activiteiten zoals de kleutervoorstelling, eindmusical groep 8, en het eindfeest. Daarom vraagt de school aan alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze activiteiten te kunnen organiseren.

De school is verantwoordelijk voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage, die voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op €22,50 per leerling. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten en feesten, ongeacht het al dan niet betalen van de vrijwillige bijdrage. ( de ouderbijdrage is exclusief schoolreisgeld en/of kampgeld.