Identiteit

Identiteit

De Biezen is een katholieke school. Op De Biezen zijn we allemaal uniek en gelijkwaardig. Vanuit een open houding leren, werken en leven we samen. Zo ontdekken we onszelf en groeien we naar de toekomst. We vertrouwen elkaar en gaan op respectvolle wijze met elkaar om. Daardoor ontwikkelen onze leerlingen zich tot invoelende en verantwoordelijke medeburgers die zin hebben om actief deel te nemen aan de multiculturele samenleving.

We besteden aandacht aan de algemene Christelijke feesten. We werken gedurende het schooljaar rondom een aantal thema's, waarin expliciet aandacht wordt besteed aan de waarde van het met elkaar samen leven.