Interne contactpersonen De Biezen

Interne contactpersonen De Biezen

Bij wensen, vragen of klachten, kunt u bij de leerkracht of schoolleiding terecht. Maar onze school heeft ook interne contactpersonen voor leerlingen, ouders en personeel van de school. U kunt bij hen terecht voor alle aan school gerelateerde kwesties (organisatorisch, didactisch, pedagogisch) die u niet met de betrokkene kan of durft af(te)handelen. Zij luisteren, nemen het verhaal serieus en helpen de juiste route te volgen en oplossingen voor het probleem te vinden. 

Ellen Wierda en Wieneke Otter zijn onze contactpersonen op school. Je kunt Ellen en Wieneke bereiken door ze aan te spreken, te bellen naar school, een e-mail te sturen (e.wierda@kpoa.nl en w.otter@kpoa.nl) of een briefje te doen in de daarvoor bestemde brievenbus. Deze hangt tegenover de laptopkast. Je kunt de brievenbus herkennen aan de foto's van de contactpersonen.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van onze stichting: Klachtenregeling (kpoa.nl)