Schoolgids, schoolplan en schoolondersteuningsprofiel

Schoolgids, schoolplan en schoolondersteuningsprofiel

In onze Schoolgids leest u alles over De Biezen: Wie we zijn, wat we belangrijk vinden en hoe we dagelijks invulling geven aan ons motto 'Ontdek jezelf, groeien naar de toekomst'. In ons schoolpan staan onze doelen en ambities voor de komende vier jaar beschreven. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe wij invulling geven aan de ondersteuning van leerlingen. In de loop van schooljaar 2021-2022 wordt het schoolondersteuningsprofiel opnieuw vastgesteld.

Hieronder kunt u de schoolgids, het schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel downloaden. Bel ons gerust wanneer u meer informatie of een toelichtingt wenst. 

Schoolgids-2023-2024

Schoolplan 2019-2023

schoolondersteuningsprofiel 2024