Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

Wij werken volgens de methode van Handelingsgericht werken (HGW). Deze manier van werken zorgt er voor dat we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. Voor elke leerling wordt deze onderwijsbehoefte individueel in kaart gebracht, ook de kennis van ouders is hierbij belangrijk. In het eerste oudergesprek van het schooljaar laten wij dan ook vooral de ouders aan het woord over hun kind.

Bij handelingsgericht werken staan de volgende 7 principes centraal:
1. Ons handelen is doelgericht;
2. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal;
3. Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen kind, onderwijs en opvoeding;
4. De leerkracht en de ouders/verzorgers doen ertoe;
5. Positieve aspecten zijn van groot belang;
6. We werken constructief samen met collega's, kinderen en ouders;
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.