Kanjertraining

Kanjertraining

Wij vinden het belangrijk dat de sfeer binnen de school goed is. Een kind dat lekker in zijn of haar vel zit, komt beter tot leren. Om de sfeer goed te houden werken wij volgens de methode van Kanjertraining. Deze training bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen. Ze zijn gericht op een toename van welbevinden en zelfwaardering en op de afname van probleemgedrag of negatieve gevoelens. Kinderen leren zich op een positieve manier te handhaven in sociale situaties.  

Met de Kanjertraining streven we de volgende doelen na:

In deze folder kunt u meer lezen over de Kanjertraining: Folder Kanjertraining