Projectgroep

Projectgroep

Soms kan een leerling meer aan dan de basisstof deze leerling biedt. In de klas krijgt het kind dan extra uitdaging in de vorm van verdiepende en verrijkende opdrachten. Voor een aantal leerlingen is dit nog niet voldoende. Deze leerlingen zijn sterk op vrijwel alle vakgebieden en beschikken over bepaalde kenmerken op het gebied van persoonlijkheid en op het gebied van leren. Deze kinderen kunnen in aanmerking komen om mee te draaien in de projectgroep.

De projectgroep werkt aan projecten waarmee de kinderen vaardigheden versterken die ze tijdens de reguliere lessen in de klas niet of (te) weinig ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn het werken volgens een planning of stappenplan, zelfreflectie en leren omgaan met fouten en met complexe onderwerpen. De projecten zijn o.a. afkomstig uit de ‘Pittige plustorens’, uit materiaal dat door de leerkracht is ontworpen of uit materiaal speciaal voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

De projectgroep komt wekelijks bij elkaar onder begeleiding van een leerkracht. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken de kinderen met elkaar en de leerkracht, wat ze in die week hebben gedaan aan het project, waar ze tegenaan lopen en wat ze voor de week daarna in de planning hebben. Ook wordt er regelmatig gesproken over manieren van leren en wordt er gefilosofeerd over verschillende onderwerpen.