21e-eeuwse vaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Steeds meer mensenwerk wordt gedaan door machines; computers en ICT spelen een steeds belangrijkere rol. Hierdoor verandert het werk: de kinderen die nu bij ons op school zitten zullen te maken krijgen met beroepen en functies die op dit moment nog niet bestaan.

Op De Biezen willen we onze leerlingen goed voorbereiden op de toekomst. We leren de kinderen de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden. Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen wij gaan werken met een geïntegreerde zaakvakmethode. Dit houdt in dat de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek samen zijn gebundeld binnen thema’s. Tijdens het werken aan de thema’s staan de 21e-eeuwse vaardigheden centraal. De afbeelding hieronder geeft een overzicht van deze vaardigheden.