Nieuws

De Biezen

Topschool!

De school

De Biezen

De Biezen is een reguliere basisschool in Hoogland. Bij de school is er voldoende parkeergelegenheid aanwezig, want de ligging is nabij winkels, een sporthal en een gezondheidscentrum. Het ruime schoolgebouw wordt omringd door twee grote, omheinde schoolpleinen met veel speelruimte. In het gebouw zijn er een gezellige gemeenschapsruimte met podium, een speellokaal voor de kleuters, voldoende klaslokalen, ruimtes voor directie, administratie en interne begeleiding. Daarnaast zijn er in de gangen werkplekken met computers gecreëerd waar kinderen samen of individueel kunnen werken. In de school is tevens een naschoolse opvang gerealiseerd, BSO de Biezbos; ook is er ruimte voor peuterspeelzaal Dribbel.

KPOA e.o.

De Biezen valt onder de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en omstreken (KPOA). Deze stichting beheert 17 scholen in Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Nijkerk. Iedere school heeft een eigen directie. De Stichting KPOA wordt bestuurd door een College van Bestuur, ondersteund door een stafbureau. Meer informatie over de stichting kunt u lezen op www.kpoa.nl.

Het team

Het team van de Biezen bestaat uit 16 teamleden. Het managementteam (MT) van De Biezen wordt gevormd door Jessica van den Broek (directeur) en Karen van Bastelaere (teamleider bovenbouw). Chantal van der Meer is de intern begeleider, zij coördineert de leerlingenzorg (zie jaarkrant). Ingeborg Post is de office manager.

De school is onderverdeeld in een onderbouw/middenbouw (groepen 1 t/m 5) en een bovenbouw (groepen 6 t/m 8). Ons team bestaat verder uit:

Groep 1/2 A                Kitty Marcus                           maandag t/m woensdag en vrijdag

                                    Ellen Wierda                          donderdag

 

Groep 1/2 B                Marije Molenaar                     maandag t/m donderdag

                                    Ellen Wierde                          vrijdag

 

Groep 3/4                   Margareth Eijbergen              maandag t/m woensdag groep 3

                                                                                  donderdag en vrijdag groep 3/4

                                    Ellen Wierda                           maandag t/m woensdag groep 4

 

Groep 5                      Wim van Gelderen                 maandag t/m woensdag

                                    Froukje Hogeman                  donderdag en vrijdag

 

Groep 6                      Marleen Keizer                       maandag t/m woensdag

                                    Esmee Verbeem                    donderdag en vrijdag

 

Groep 7                      Lisette Rigter                          maandag t/m woensdag en vrijdag

                                    Jorinde Veraar                       maandag en dinsdag

                                    Wim van Gelderen                 donderdag

 

Groep 8                      Irene van den  Hoogenband maandag t/m woensdag en vrijdag

                                    Rosan Egtberts                      maandag t/m donderdag

                                    Jorinde Veraar                       maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

Office manager          Ingeborg Post                        maandag t/m woensdag

IB                                Chantal van der Meer            dinsdag en donderdag

Teamleider                 Karen van Bastelaere            dinsdag, donderdag en vrijdag

Directeur                     Jessica van den Broek          maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

 

Identiteit

De Biezen is een katholieke school. Op De Biezen zijn we allemaal uniek en gelijkwaardig. Vanuit een open houding leren, werken en leven we samen. Zo ontdekken we onszelf en groeien we naar de toekomst! We vertrouwen elkaar en gaan op respectvolle wijze met elkaar om. Daardoor ontwikkelen onze leerlingen zich tot invoelende en verantwoordelijke medeburgers die zin hebben om actief deel te nemen aan de multiculturele samenleving.

We besteden aandacht aan de algemene Christelijke feesten. We werken gedurende het schooljaar rondom een aantal thema's, waarin expliciet aandacht wordt besteed aan de waarde van het met elkaar samen leven.

 

Opleidingsschool

De Biezen is een opleidingsschool: dit betekent dat we een samenwerking hebben met Hogeschool Utrecht. Wij bieden diverse stageplaatsen aan en met plezier nodigen we studenten uit om bij ons op de werkplek te leren en ons team te komen versterken. Daarnaast hebben we ook plaatsen voor studenten van andere trajecten en eventueel andere Pedagogisch Academische scholen.

 

De begeleiding van studenten ligt in handen van geschoolde praktijkopleiders en de schoolopleider, die bekend zijn met het competentiegericht opleiden en begeleiden. De schoolopleider begeleidt en coacht zowel studenten als hun praktijkopleiders.

 

Informatie over de mogelijkheden en beschikbaarheid van stageplaatsen kan per mail worden verkregen bij de schoolopleider: Irene van den Hoogenband (i.vdhoogenband@kpoa.nl). Geef in het mailbericht duidelijk aan wat de vragen en wensen zijn. Vermeld het soort opleiding, welke fase, de gewenste bouw of groep, stagedag(en) en de periode waarvoor de stage gepland is. Met derde- en vierdejaars studenten voeren we een intakegesprek om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

Schooltijden

De Biezen werkt volgens het 5 gelijke dagen model. We hebben een continu rooster: alle leerlingen gaan iedere schooldag van 8.30 tot 14.15 uur naar school. De leerlingen eten tussen de middag op school samen met hun eigen leerkracht. Er wordt daarna een half uur buiten gespeeld.

 

Vakanties/studiedagen

De vakanties en officiële vrije dagen voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

 

Herfstvakantie

16 oktober t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag

30 maart 2018

Tweede Paasdag

2 april 2018

Meivakantie

27 april t/m 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag

21 mei 2018

Zomervakantie

16 juli t/m 24 augustus 2018

 

Buiten het reguliere vakantierooster, hebben we een aantal studiedagen vastgesteld. Dit zijn vrije dagen voor de leerlingen. Het team van De Biezen werkt dan aan haar professionalisering.

 

Maandag 21 augustus 2017

Studiedag team, kinderen zijn vrij

Vrijdag 13 oktober 2017

Studiedag team, kinderen zijn vrij

Maandag 23 oktober 2017

Studiedag team, kinderen zijn vrij

Donderdag 8 februari 2018

Studiemiddag team, kinderen zijn vanaf 12.15 uur vrij

Maandag 12 februari 2018

Studiemiddag team, kinderen zijn vanaf 12.15 uur vrij

 

Onder voorbehoud zijn de leerlingen ook op onderstaande data vrij. Dit is alleen zo wanneer er in het schooljaar geen calamiteiten hebben plaatsgevonden.:

 

Donderdag 12 juli 2018

Margemiddag: de leerlingen zijn vanaf 12.15 uur vrij (onder voorbehoud)

Vrijdag 13 juli 2018

Margedag: de leerlingen zijn vrij (onder voorbehoud)

 

Onze school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool De Biezen
Kraailandhof 1
3828 JN Hoogland
033-4802028
biezen@kpoa.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief